انتصاب سرپرست کمیته تمرینات معلق فدراسیون آمادگی جسمانی

با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، حمید نعمتیان به عنوان سرپرست کمیته تمرینات معلق فدراسیون آمادگی جسمانی، منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، در حکم ابلاغی از سوی احمد گواری، سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، آمده است: «با عنایت به تجربیات، تخصص و تعهد جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان “سرپرست کمیته تمرینات معلق فدراسیون آمادگی جسمانی” منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و انجام وظایف محوله، با بهر‌ه‌مندی از ظرفیت‌های موجود در راستای پیشرفت، اعتلا و توسعه ورزش کشور، موفق و موید باشید.»