انتصاب  سرپرست نایب رییسی فدراسیون آمادگی جسمانی

با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، پژمان فزون‌خواه به عنوان سرپرست نایب رییسی فدراسیون آمادگی جسمانی، منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، در حکم ابلاغی از سوی احمد گواری، سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، آمده است: «به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان “سرپرست نایب رییسی فدراسیون آمادگی جسمانی” منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی با ارکان فدراسیون در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»