انتصاب  سرپرست کمیته CX فدراسیون آمادگی جسمانی

با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، محمد ایمان امینی به عنوان سرپرست کمیته CX (تمرینات شکم و پهلو) فدراسیون آمادگی جسمانی، منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، در حکم ابلاغی از سوی احمد گواری، سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، آمده است: «با عنایت به تجربیات، تخصص و تعهد جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان “سرپرست کمیته CX فدراسیون آمادگی جسمانی” منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و انجام وظایف محوله، با بهر‌ه‌مندی از ظرفیت‌های موجود در راستای پیشرفت، اعتلا و توسعه ورزش کشور، موفق و موید باشید.»