بازدید سینا کلهر، احمد گواری و علی خلیلی از غرفه فدراسیون آمادگی جسمانی در نمایشگاه تجهیزات ورزشی

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با حضور در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی (sportex) از غرفه فدراسیون آمادگی جسمانی بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، سینا کلهر؛ معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، احمد گواری؛ سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی و علی خلیلی؛ مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان از غرفه فدراسیون آمادگی جسمانی در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی (sportex) بازدید کردند.

گفتنی است معاون وزیر ورزش و جوانان ضمن حضور در غرفه فدراسیون آمادگی جسمانی از نزدیک در جریان فعالیت انجمن‌ها و کمیته‌های فعال این فدراسیون قرار گرفت.