انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون آمادگی جسمانی و ارتش/ تحول، تعمیم و روزآمد کردن فعالیت‌های ورزشی نیروهای ارتش با همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی

بین فدراسیون آمادگی جسمانی و ارتش جمهوری اسلامی ایران با ‌حضور احمد گواری؛ سرپرست فدراسیون و امیر سرتیپ دوم ستاد حسین امیدی؛ رییس سازمان تربیت‌بدنی ارتش، تفاهم‌نامه همکاری مشترک به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، ‌در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با توجه به بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی منحصر به فرد نیروهای مسلح و میزان علاقمندی این قشر به توسعه آمادگی جسمانی است با نگاهی عدالت‌محور و تاثیرگذار و ضرورت توجه به ایجاد شور، نشاط و شکوفایی معنوی، جسمانی، عاطفی، عقلانی و اجتماعی تمامی اقشار جامعه به ویژه نیروهای مسلح که امنیت کشور از طریق ارایه خدمات کمی و کیفی این عزیزان تامین می‌شود، تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین سازمان تربیت بدنی ارتش ج.ا.ا و فدراسیون آمادگی جسمانی در راستای تحول، تعمیم و روزآمد کردن فعالیت‌های ورزشی با استفاده از تمامی ظرفیت‌های مشترک به امضا رسید.

موضوع‌های مختلف تفاهم‌نامه همکاری طرفین

انجام همکاری‌های ورزشی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در زمینه‌های مرتبط با اهداف و برنامه‌‌های فدراسیون آمادگی جسمانی و سازمان تربیت‌بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان موضوعات اصلی این تفاهم‌نامه‌ مدنظر قرار گرفته است.

اهداف تفاهم‌نامه

اهداف تفاهم‌نامه نیز شامل ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه همکاری‌ها،‌ برقراری تعامل موثر در راستای بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود طرفین، استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود طرفین در توسعه رشته‌های زیرمجموعه فدراسیون، تربیت و ارتقای شایستگی‌های تخصصی نیروهای انسانی متخصص متناسب با ماموریت‌ها و اهداف و نیازهای طرفین، همکاری بیشتر فدراسیون آمادگی جسمانی با هدف عملیاتی کردن طرح و برنامه طرفین، توسعه زمینه پژوهندگی و تقویت روحیه پژوهشی و گسترش دانش، بینش و مهارت منابع انسانی در زمینه علوم ورزشی و به ویژه در رشته‌های تابعه فدراسیون و نیز فراهم کردن بستر مناسب جهت برخورداری مخاطبین از جمله اهداف تفاهم‌نامه مذکور است.