برگزاری جلسه شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی/ تدوین و برگزاری دوره‌های تخصصی آمادگی جسمانی ویژه سایر فدراسیون‌ها

جلسه شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی با حضور سرپرست این فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، سومین جلسه شورای آموزش با حضور احمد گواری؛ سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، مظفر علی‌شائی؛ سرپرست دبیری فدراسیون، پژمان معتمدی؛ رییس کمیته آموزش، مهنوش گودرزی؛ دبیر کمیته آموزش و غلامرضا پارسا، حمید مسجدی، مهدی مستجاب الدعوه و امیر ثابتی به عنوان اعضای شورای آموزش برگزار شد.

با توجه به اعلام مدرسان مورد تایید به وزارت ورزش و جوانان مقرر شد، برگزاری دوره‌های همسان‌سازی مدرسی (عمومی و تخصصی) و سطح بندی مدرسان در تمام رشته‌های تحت پوشش فدراسیون آمادگی جسمانی در دستور کار کمیته آموزش این فدراسیون، قرار گیرد.

همچنین به منظور تدوین و برگزاری دوره‌های تخصصی آمادگی جسمانی ویژه سایر فدراسیون‌ها مقرر شد از ۲۶ فدراسیونی که آمادگی خود را اعلام كرد‌اند، منابع آموزشی ملی و بین‌المللی چند رشته به صورت پایلوت جمع‌آوری و در دستور کار جلسه آتی شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی جهت بررسی و ارائه نقطه نظرات تکمیلی قرار گیرد و نشستی نیز در خصوص همکاری متقابل با فدراسیون‌های منتخب در این زمینه برگزار شود.