وزارت ورزش اعلام کرد: مجمع انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی ۸  شهریور برگزار می‌شود

زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی از سوی اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و جوانان، اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی،‌ اداره‌کل امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی وزارت ورزش و جوانان، زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی را ۸ شهریورماه سال جاری اعلام کرد.