برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان خوزستان/ پرستو شهنی رییس شد

مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان خوزستان برگزار و پرستو شهنی به عنوان رییس این هیات، انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان خوزستان با حضور احمد گواری؛ سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، حمید بنی‌تمیم؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان و سایر اعضای مجمع، برگزار شد.

نگار افشین، علی پورافشار، محمدعلی چابوک، هادی حاجی سبیلی، پرستو شهنی و بتول عساکره، کاندیداهای احراز سمت ریاست هیات آمادگی جسمانی خوزستان بودند که پورافشار و حاجی سبیلی پس از حضور در مجمع، انصراف خود را اعلام کردند، همچنین نگار افشین در مجمع شرکت نکرد و از حضور در انتخابات انصراف داد.

در پایان رای گیری پرستو شهنی با کسب ۱۹ رای از ۲۷ رای ماخوذه به مدت چهار سال به عنوان رییس هیات آمادگی جسمانی استان خوزستان انتخاب شد. چابوک و عساکره نیز هرکدام به ترتیب ۴ و ۳ رای کسب کردند و یکی از آرا هم ممتنع بود.