برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان گلستان/ کمال شجاعی رییس شد

مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان گلستان برگزار و کمال شجاعی به عنوان رییس این هیات، انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان گلستان با حضور احمد گواری؛ سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، قاسمعلی برزمینی؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان و سایر اعضای مجمع برگزار شد.

کمال شجاعی توانست با کسب ۲۰ رای از ۲۰ رای ماخوذه به عنوان رییس هیات آمادگی جسمانی استان گلستان انتخاب شود.

گفتنی است مینا خدایی به عنوان رای نایب رئیس، فاطمه اصغری به عنوان خزانه‌دار، جواد ساوری به عنوان عضو هیات رئیسه، روح الله صلبی به عنوان عضو هیات رئیسه، سعیده سادات صدرالسادات به عنوان عضو هیات رئیسه و فهیمه حاتمی به عنوان بازرس هیات آمادگی جسمانی استان گلستان انتخاب شدند.