برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان خراسان شمالی/ علیرضا ریحانی رییس شد

مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان خراسان شمالی برگزار و علیرضا ریحانی به عنوان رییس این هیات، انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان خراسان شمالی با حضور احمد گواری؛ سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، غلامحسین شاکری کوشکی؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان خراسان شمالی و سایر اعضای مجمع برگزار شد.

در پایان علیرضا ریحانی توانست با کسب ۱۷ رای از ۱۷ رای ماخوذه به عنوان رییس هیات آمادگی جسمانی استان خراسان شمالی انتخاب شود.