فراخوان «پیشنهادی» شعار برای فدراسیون آمادگی جسمانی

از تمامی علاقمندان به ورزش به ویژه حوزه آمادگی جسمانی و رشته‌های تحت پوشش فدراسیون آمادگی جسمانی در سراسر کشور دعوت می‌شود تا با در نظر گرفتن ارزش‌های ایرانی-اسلامی و تکیه بر تاریخ و تمدن غنی ایران زمین در طراحی شعار فدراسیون آمادگی جسمانی مشارکت کنند.

ویژگی‌های شعار:

– کوتاهی و قابلیت به یادسپاری

– آهنگین بودن و دارای ظرفیت انگیزه‌بخشی به منظور افزایش فعالیت بدنی و همچنین مقابله با  کم‌تحرکی

– شیوایی کلام و متمایز کننده بودن با سایر رشته‌های ورزشی

هر شرکت‌کننده در این فراخوان می‌تواند دو شعار ارسال کند؛ شعارهای ارسالی در کارگروه ویژه فدراسیون آمادگی جسمانی با حضور متخصصان مورد داوری قرار خواهد گرفت و از سه شعار برتر، تقدیر به عمل می‌آید و به پیشنهاد دهنده شعار برگزیده، جایزه اهدا خواهد شد.

نحوه و زمان ارسال پیشنهادات:

شرکت‌کنندگان می‌توانند شعارهای پیشنهادی خود را تا پایان ساعات اداری سه شنبه ۱۴ شهریور سال ۱۴۰۲ همراه با ذکر نام، نام خانوادگی و شماره تماس به شیوه زیر ارسال کنند:

آدرس ایمیل:

Iranpffletters@gmail.com