انتصاب مهدی مبینی به عنوان سرپرست نایب رییسی فدراسیون آمادگی جسمانی

با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، مهدی مبینی به عنوان سرپرست نایب رییسی فدراسیون آمادگی جسمانی، منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، در حکم ابلاغی از سوی احمد گواری، سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، آمده است: «نظر به شایستگی، سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست نایب رییسی فدراسیون آمادگی جسمانی تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون، منصوب می‌شوید. امید است با تعهد، تخصص و سوابق موثر و مفیدی که دارید همواره در پرتو توفیقات الهی در تحقق و پیشبرد اهداف متعالی فدراسیون آمادگی جسمانی موفق و موید باشید.» 

گفتنی است وی سرپرستی فدراسیون گلف، سرپرستی فدراسیون دو و میدانی، سرپرستی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، سرپرستی فدراسیون تیر‌اندازی، معاونت دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی، دبیرکلی فدراسیون تیراندازی، مدیرکلی دفتر توسعه ورزش های پایه و استعدادیابی وزارت ورزش و…را در کارنامه دارد.