فرارسیدن هفته تربیت‌بدنی گرامی باد

فدراسیون آمادگی جسمانی فرا رسیدن هفته تربیت بدنی را به جامعه ورزش کشور به ویژه خانواده بزرگ آمادگی جسمانی، تبریک می‌گوید.

 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، هفته تربیت بدنی همه ساله از ۲۶ مهر تا ٢ آبان به منظور آشنایی هر چه بیشتر جامعه با اهمیت و اثرات کاربردی ورزش در زندگی فردی و اجتماعی و همچنین اشاعه و توسعه و ترویج ورزش در بین خانواده‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.

ورزش به عنوان یکی از مهمترین ارکان ایجاد شادابی و نشاط اجتماعی، عاملی برای سلامتی جسم و روح که نقشی اساسی و بنیادین در بهبود کیفیت زندگی مردم دارد باید مورد توجه تمامی آحاد جامعه قرار گیرد؛ توجه به ورزش و تلاش بر توسعه آن به دلیل آثار سودمندش باید در میان همه اقشار جامعه ترویج یابد چرا که عاملی برای مقابله با بیکاری، مبارزه با کسالت و تنبلی، افزایش توانایی‌های جسمی و روحی، شجاعت، سلامت جسمانی، فکری و نیز مسیری برای جمع‌گرایی و اجتماعی‌شدن است.

در پایان فدراسیون آمادگی جسمانی، فرا رسیدن هفته تربیت بدنی و ورزش که سرآغاز ایجاد انگیزه، روحیه، شور و نشاط اجتماعی بیشتر در سطح جامعه ورزش است را به تمامی جامعه آمادگی جسمانی، ورزشکاران و جوانان کشور تبریک می‌گوید.