برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان لرستان/ محمد میرزایی رییس شد

مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان لرستان برگزار و محمد میرزایی به عنوان رییس این هیات، انتخاب شد. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان لرستان با حضور سید آرش قیاسیان؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان لرستان، مظفر علیشائی؛ سرپرست دبیری فدراسیون آمادگی جسمانی و سایر اعضای مجمع برگزار شد.

در پایان محمد میرزایی توانست با کسب ۲۵ رای به عنوان رییس هیات آمادگی جسمانی استان لرستان انتخاب شود.