انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون آمادگی جسمانی و دانشگاه الزهرا/ توسعه آمادگی جسمانی قشر فرهیخته دانشگاهی

فدراسیون آمادگی جسمانی و دانشگاه الزهرا در راستای توسعه مقوله آمادگی جسمانی بین قشر فرهیخته دانشگاهی، تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، در راستای تحقق بخشیدن به اهداف توسعه کشور و با توجه به بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی منحصر به فرد در دانشگاه‌ها و میزان علاقمندی قشر فرهیخته دانشگاهی به رشته‌های ورزشی زیر مجموعه فدراسیون آمادگی جسمانی تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون آمادگی جسمانی و دانشگاه‌ الزهرا به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با نگاهی عدالت‌محور و تاثیرگذار به منظور اهمیت و ضرورت توجه به ایجاد شور و نشاط اجتماعی و همچنین شکوفایی ابعاد معنوی، جسمانی، عاطفی، عقلانی و اجتماعی بین تمامی اقشار به ویژه دانشجویان که مدیران فردای کشور تلقی می‌شوند در راستای تحول، تعمیم و روزآمد کردن فعالیت‌های ورزشی با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و برداشتن گامی موثری در زمینه افزایش  مقوله آمادگی جسمانی در جامعه جامعه بین احمد گواری، سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی و مه‌پری قاسم‌نژاد؛ مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه الزهرا به امضا رسید.

اهداف تفاهم‌نامه

ایجاد زمینه‌های مناسب همکاری برای توسعه آمادگی جسمانی، برقراری تعامل موثر بین طرفین در راستای بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود، استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود طرفین در رشته‌های آمادگی جسمانی، تربیت و ارتقای شایستگی‌های تخصصی نیروهای انسانی متخصص، متناسب با ارزش‌های اسلامی و نیازهای جامعه، همکاری بیشتر دانشگاه الزهرا با هدف عملیاتی کردن طرح و برنامه‌های فدراسیون آمادگی جسمانی، توسعه زمینه پژوهندگی و تقویت روحیه پژوهشی و گسترش دانش، بینش و مهارت منابع انسانی در زمینه علوم ورزشی به ویژه ورزش‌های آمادگی جسمانی و همچنین فراهم کردن بستر مناسب جهت برخورداری دانشجویان از تسهیلات ویژه از جمله اهداف اصلی تفاهم‌نامه مذکور است.