انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین فدراسیون آمادگی جسمانی و سازمان زندان‌ها

ما بین فدراسیون آمادگی جسمانی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک به امضا رسید.

 

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، در راستای تحقق بخشیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه و با توجه به بسترهای مناسب فرهنگی و اجتماعی منحصر به فرد سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و میزان علاقمندی این قشر به توسعه آمادگی جسمانی است، با نگاهی عدالت محور و تاثیرگذار در خصوص اهمیت و ضرورت توجه به ایجاد شور، نشاط و شکوفایی ابعاد معنوی، جسمانی، عاطفی، عقلانی و اجتماعی تمامی اقشار جامعه، تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک بین فدراسیون آمادگی جسمانی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای تحول، تعمیم و روزآمد کردن فعالیت‌های ورزشی با استفاده از همه ظرفیت های فدراسیون آمادگی جسمانی ما بین احمد گواری؛ سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی و عزیزیان؛ مدیرکل سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به امضا رسید.

اهداف تفاهم‌نامه

انجام همکاری‌های ورزشی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در زمینه‌های مرتبط با اهداف و برنامه‌های دو طرف، ایجاد زمینه‌های مناسب برای توسعه همکاری‌های فی ما بین، برقراری تعامل موثر در راستای بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود طرفین، استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود طرفین در توسعه رشته‌های زیرمجموعه فدراسیون آمادگی جسمانی از جمله اهداف تبیین شده است.

همچنین تربیت و ارتقای شایستگی‌های تخصصی نیروهای انسانی متخصص، متناسب با ماموریت‌ها و اهداف و نیازهای طرفین، همکاری بیشتر فدراسیون آمادگی جسمانی با هدف عملیاتی کردن طرح و برنامه طرفین، توسعه زمینه پژوهندگی و تقویت روحیه پژوهشی و گسترش دانش، بینش و مهارت منابع انسانی در زمینه علوم ورزشی و به ویژه رشته‌های متبوع فدراسیون آمادگی جسمانی و همچنین فراهم کردن بستر مناسب جهت برخورداری مخاطبین سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از ظرفیت‌های طرفین از دیگر اهداف مدنظر است.