انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فدراسیون آمادگی جسمانی و موسسه حامی المپیک ویژه ایرانیان/ ارتقاء آمادگی جسمانی افراد دارای کم‌توانی ذهنی در دستورکار

فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران و موسسه حامی المپیک ویژه ایرانیان، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران با حضور احمد گواری و موسسه حامی المپیک ویژه ایرانیان با حضور حسین نحوی‌ژاد به امضا رسید.

در متن این تفاهم‌نامه آمده است:

آمادگی جسمانی یکی از رشته‌های پر طرفدار در بین افراد دارای نیازهای ویژه و از این رو شایسته است با تدوین برنامه کامل و جامع، همکاری و همدلی، در جهت رشد و گسترش رشته آمادگی جسمانی به ویژه عمومی کردن آن در بین افراد دارای کم توانی ذهنی که یکی از مهمترین عوامل مؤثر در حفظ و ارتقای سطح سلامت و توانمندی این افراد است، گام برداشت.

بنابراین با توجه به تأثیرات سازنده و فراگیر تربیت بدنی و ورزش در ارتقاء سطح سلامت و تندرستی جامعه به ویژه افراد با کم توانی ذهنی، همکاری و مشارکت تمامی دستگاه‌ها و افراد فعال ورزش کشور در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و بهره‌وری مؤثر از منابع موجود در کشور ضروری است.

اهداف تفاهم‌نامه

گفتنی است از جمله اهداف این تفاهم‌نامه دو جانبه؛ توسعه و بهبود شرایط کمی و کیفی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، برگزاری فستیوال‌ها، المپیادها و مسابقات ورزشی مرتبط با آمادگی جسمانی در بین افراد دارای کم توانی ذهنی و خانواده‌های آن‌ها است.

از دیگر اهداف تبیین شده ایجاد شادابی و نشاط و غنی‌سازی اوقات فراغت از طریق توسعه رشته آمادگی جسمانی، ارتقاء سطح آمادگی جسمانی، روانی و اجتماعی ورزشکاران المپیک ویژه ایرانیان از طریق شرکت در فعالیت‌های رشته آمادگی جسمانی و شناسایی ورزشکاران دارای کم‌توانی ذهنی مستعد در رشته آمادگی جسمانی و بهره‌گیری از آن‌ها در تیم‌های مختلف به منظور حضور در مسابقات ملی و برون مرزی است.