تصویب لباس بانوان رشته‌های ایروبیک، کلیستنیکس و فانکشنال فیتنس فدراسیون آمادگی جسمانی

در کارگروه ساماندهی البسه ورزشی بانوان وزارت ورزش مدنظر قرار گرفت؛ تصویب لباس بانوان رشته‌های ایروبیک، کلیستنیکس و فانکشنال فیتنس فدراسیون آمادگی جسمانی نشست کارگروه ساماندهی البسه ورزشی بانوان برگزار…

دیدگاه‌ها برای تصویب لباس بانوان رشته‌های ایروبیک، کلیستنیکس و فانکشنال فیتنس فدراسیون آمادگی جسمانی بسته هستند