برگزاری همایش بزرگ ایروبیک کودکان با حضور سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی و مشاور وزیر ورزش/ فواید رشته ایروبیک برای تقویت هوش، حافظه و یادگیری کودکان

برگزاری همایش بزرگ ایروبیک کودکان با حضور سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی و مشاور وزیر ورزش/ فواید رشته ایروبیک برای تقویت هوش، حافظه و یادگیری کودکان رییس انجمن ایروبیک، استپ و…

دیدگاه‌ها برای برگزاری همایش بزرگ ایروبیک کودکان با حضور سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی و مشاور وزیر ورزش/ فواید رشته ایروبیک برای تقویت هوش، حافظه و یادگیری کودکان بسته هستند