طلوعی‌آذر رییس هیات آمادگی جسمانی آذربایجان غربی شد/ گواری: ضرورت انجام ورزش هدفمند و مستمر در آذربایجان غربی

طلوعی‌آذر رییس هیات آمادگی جسمانی آذربایجان غربی شد/ گواری: ضرورت انجام ورزش هدفمند و مستمر در آذربایجان غربی مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان آذربایجان غربی برگزار و جواد طلوعی‌آذر…

دیدگاه‌ها برای طلوعی‌آذر رییس هیات آمادگی جسمانی آذربایجان غربی شد/ گواری: ضرورت انجام ورزش هدفمند و مستمر در آذربایجان غربی بسته هستند