انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین فدراسیون آمادگی جسمانی و سازمان زندان‌ها

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین فدراسیون آمادگی جسمانی و سازمان زندان‌ها ما بین فدراسیون آمادگی جسمانی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک به امضا…

دیدگاه‌ها برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین فدراسیون آمادگی جسمانی و سازمان زندان‌ها بسته هستند