برگزاری پنجمین نشست شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی/ ۵ مصوبه با حضور سرپرست فدراسیون

برگزاری پنجمین نشست شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی/ 5 مصوبه با حضور سرپرست فدراسیون پنجمین نشست شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی با حضور احمد گواری، سرپرست فدراسیون برگزار شد. به…

دیدگاه‌ها برای برگزاری پنجمین نشست شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی/ ۵ مصوبه با حضور سرپرست فدراسیون بسته هستند

تشکیل اولین جلسه شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی/ بررسی آیین‌نامه برگزاری دوره‌های مربیگری و داوری/ تعیین سرفصل جدید برای تمامی رشته‌های تحت پوشش

تشکیل اولین جلسه شورای آموزش در فدراسیون آمادگی جسمانی/ بررسی آیین‌نامه برگزاری دوره‌های مربیگری و داوری/ تعیین سرفصل جدید برای تمامی رشته‌های تحت پوشش پس از تشکیل شورای آموزش در…

دیدگاه‌ها برای تشکیل اولین جلسه شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی/ بررسی آیین‌نامه برگزاری دوره‌های مربیگری و داوری/ تعیین سرفصل جدید برای تمامی رشته‌های تحت پوشش بسته هستند