برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان خراسان شمالی/ علیرضا ریحانی رییس شد

برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان خراسان شمالی/ علیرضا ریحانی رییس شد مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان خراسان شمالی برگزار و علیرضا ریحانی به عنوان رییس این هیات،…

دیدگاه‌ها برای برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان خراسان شمالی/ علیرضا ریحانی رییس شد بسته هستند