بازدید «آندو» و فوتبالی‌ها از ‌رشته‌های فدراسیون آمادگی جسمانی در نمایشگاه تناسب اندام

بازدید «آندو» و فوتبالی‌ها از ‌رشته‌های فدراسیون آمادگی جسمانی در نمایشگاه تناسب اندام آندرانیک تیموریان؛ کاپیتان اسبق تیم‌ملی فوتبال ایران که هم اکنون به عنوان مربی تیم‌ملی فوتبال ایران فعالیت…

دیدگاه‌ها برای بازدید «آندو» و فوتبالی‌ها از ‌رشته‌های فدراسیون آمادگی جسمانی در نمایشگاه تناسب اندام بسته هستند