اعلام یک دوره مربیگری بین‌المللی شکم و پهلو CX «غیرقانونی» توسط فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام!

اعلام یک دوره مربیگری بین‌المللی شکم و پهلو CX «غیرقانونی» توسط فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام! با توجه به ابلاغیه وزارت ورزش و جوانان، برگزاری دوره مربیگری بین‌المللی شکم و…

دیدگاه‌ها برای اعلام یک دوره مربیگری بین‌المللی شکم و پهلو CX «غیرقانونی» توسط فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام! بسته هستند

اعلام یک دوره مربیگری تخصصی غیرقانونی «ایروبیک، استپ، اسپینینگ و CX» توسط فدراسیون بدنسازی/ هشدار به شرکت‌کنندگان

اعلام یک دوره مربیگری تخصصی غیرقانونی «ایروبیک، استپ، اسپینینگ و CX» توسط فدراسیون بدنسازی/ هشدار به شرکت‌کنندگان با توجه به ابلاغیه وزارت ورزش و جوانان، برگزاری دوره مربیگری تخصصی در…

دیدگاه‌ها برای اعلام یک دوره مربیگری تخصصی غیرقانونی «ایروبیک، استپ، اسپینینگ و CX» توسط فدراسیون بدنسازی/ هشدار به شرکت‌کنندگان بسته هستند

اعلام یک دوره تخصصی تمرینات CX «غیرقانونی» توسط فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام/ هشدار به شرکت‌کنندگان

اعلام یک دوره تخصصی تمرینات CX «غیرقانونی» توسط فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام/ هشدار به شرکت‌کنندگان با توجه به ابلاغیه وزارت ورزش و جوانان، برگزاری دوره تخصصی تمرینات CX (شکم…

دیدگاه‌ها برای اعلام یک دوره تخصصی تمرینات CX «غیرقانونی» توسط فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام/ هشدار به شرکت‌کنندگان بسته هستند