امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون‌ آمادگی جسمانی و فدراسیون دانشگاهی/ گواری: آمادگی جسمانی در دانشگاه­‌ها توسعه می‌یابد

امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون‌ آمادگی جسمانی و فدراسیون دانشگاهی/ گواری: آمادگی جسمانی در دانشگاه­‌ها توسعه می‌یابد تفاهم نامه همکاری میان سرپرست فدراسیون‌ آمادگی جسمانی و رییس فدراسیون ملی ورزش‌های…

دیدگاه‌ها برای امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون‌ آمادگی جسمانی و فدراسیون دانشگاهی/ گواری: آمادگی جسمانی در دانشگاه­‌ها توسعه می‌یابد بسته هستند