وزارت ورزش اعلام کرد: مجمع انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی ۸  شهریور برگزار می‌شود

وزارت ورزش اعلام کرد: مجمع انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی ۸  شهریور برگزار می‌شود زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی از سوی اداره کل امور مشترک فدراسیون‌های وزارت ورزش و…

دیدگاه‌ها برای وزارت ورزش اعلام کرد: مجمع انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی ۸  شهریور برگزار می‌شود بسته هستند