تصویب دستورالعمل‌های انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی/ مخاطبان آمادگی جسمانی با فوتبال برابری می‌کنند

سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی اعلام کرد: تصویب دستورالعمل‌های انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی/ مخاطبان آمادگی جسمانی با فوتبال برابری می‌کنند سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی از تصویب دستورالعمل‌های مختلف به منظور برگزاری…

دیدگاه‌ها برای تصویب دستورالعمل‌های انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی/ مخاطبان آمادگی جسمانی با فوتبال برابری می‌کنند بسته هستند