دیدار کیومرث هاشمی، احمد گواری و روسای فدراسیون‌های ورزشی با رییس مجلس/ طرح دغدغه‌های ورزش ایران در حضور قالیباف

دیدار کیومرث هاشمی، احمد گواری و روسای فدراسیون‌های ورزشی با رییس مجلس/ طرح دغدغه‌های ورزش ایران در حضور قالیباف سرپرست وزارت ورزش و جوانان به همراه سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی…

دیدگاه‌ها برای دیدار کیومرث هاشمی، احمد گواری و روسای فدراسیون‌های ورزشی با رییس مجلس/ طرح دغدغه‌های ورزش ایران در حضور قالیباف بسته هستند