برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان زنجان/ هادی شهبازی رییس شد

برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان زنجان/ هادی شهبازی رییس شد مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان زنجان برگزار و هادی شهبازی به عنوان رییس این هیات، انتخاب شد.  به…

دیدگاه‌ها برای برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان زنجان/ هادی شهبازی رییس شد بسته هستند