گواری: رییس هیات آمادگی جسمانی استان چهارمحال و بختیاری وظیفه سنگینی بر عهده دارد/ تاثیر مثبت توسعه رشته‌های آمادگی جسمانی بر توسعه ورزش قهرمانی

گواری: رییس هیات آمادگی جسمانی استان چهارمحال و بختیاری وظیفه سنگینی بر عهده دارد/ تاثیر مثبت توسعه رشته‌های آمادگی جسمانی بر توسعه ورزش قهرمانی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی با اشاره…

دیدگاه‌ها برای گواری: رییس هیات آمادگی جسمانی استان چهارمحال و بختیاری وظیفه سنگینی بر عهده دارد/ تاثیر مثبت توسعه رشته‌های آمادگی جسمانی بر توسعه ورزش قهرمانی بسته هستند

برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان چهارمحال و بختیاری/ هوشنگ فولادی رییس شد

برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان چهارمحال و بختیاری/ هوشنگ فولادی رییس شد مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان چهارمحال و بختیاری برگزار و هوشنگ فولادی به عنوان رییس…

دیدگاه‌ها برای برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان چهارمحال و بختیاری/ هوشنگ فولادی رییس شد بسته هستند