انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان تهران

با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، محمد امير عظيمی عنوان سرپرست هیات آمادگی جسمانی تهران، منصوب شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی،…

دیدگاه‌ها برای انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان تهران بسته هستند