گواری: فدراسیون آمادگی جسمانی به یکی از فدراسیون‌های پر مخاطب تبدیل می‌شود/ باید امکانات آمادگی جسمانی اهواز در سایر شهرهای خوزستان نیز فراهم شود

گواری: فدراسیون آمادگی جسمانی به یکی از فدراسیون‌های پر مخاطب تبدیل می‌شود/ باید امکانات آمادگی جسمانی اهواز در سایر شهرهای خوزستان نیز فراهم شود سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی بیان کرد:…

دیدگاه‌ها برای گواری: فدراسیون آمادگی جسمانی به یکی از فدراسیون‌های پر مخاطب تبدیل می‌شود/ باید امکانات آمادگی جسمانی اهواز در سایر شهرهای خوزستان نیز فراهم شود بسته هستند

انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان خوزستان

با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، عماد حق علی عنوان سرپرست هیات آمادگی جسمانی خوزستان، منصوب شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی،…

دیدگاه‌ها برای انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان خوزستان بسته هستند