انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان یزد

با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، آتوسا گرجی عنوان سرپرست هیات آمادگی جسمانی یزد، منصوب شد.

دیدگاه‌ها برای انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان یزد بسته هستند

انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان یزد

با صدور حکمی از سوی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی جمهوری اسلامی ایران، آتوسا گرجی عنوان سرپرست هیات آمادگی جسمانی یزد، منصوب شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، در…

دیدگاه‌ها برای انتصاب سرپرست هیات آمادگی جسمانی استان یزد بسته هستند