گواری: چاقی و کم‌تحرکی دامن‌گیر جامعه شده است/ باید وضعیت آمادگی جسمانی در سیستان و بلوچستان بهبود یابد

گواری: چاقی و کم‌تحرکی دامن‌گیر جامعه شده است/ باید وضعیت آمادگی جسمانی در سیستان و بلوچستان بهبود یابد سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی با اشاره به اینکه کم‌تحرکی و چاقی دامن‌گیر…

دیدگاه‌ها برای گواری: چاقی و کم‌تحرکی دامن‌گیر جامعه شده است/ باید وضعیت آمادگی جسمانی در سیستان و بلوچستان بهبود یابد بسته هستند