پنجمین جلسه هیات رییسه فدراسیون آمادگی جسمانی برگزار شد/ اعلام زمان پیشنهادی برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی به وزارت ورزش/ برگزاری چالش‌های ورزشی در دستورکار فدراسیون آمادگی جسمانی

پنجمین جلسه هیات رییسه فدراسیون آمادگی جسمانی برگزار شد/ اعلام زمان پیشنهادی برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی به وزارت ورزش/ برگزاری چالش‌های ورزشی در دستورکار فدراسیون آمادگی جسمانی پنجمین…

دیدگاه‌ها برای پنجمین جلسه هیات رییسه فدراسیون آمادگی جسمانی برگزار شد/ اعلام زمان پیشنهادی برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون آمادگی جسمانی به وزارت ورزش/ برگزاری چالش‌های ورزشی در دستورکار فدراسیون آمادگی جسمانی بسته هستند