جلسه هیات رییسه فدراسیون آمادگی جسمانی برگزار شد/ بررسی و تایید دستورالعمل‌های انتخاباتی

جلسه هیات رییسه فدراسیون آمادگی جسمانی برگزار‌ شد/ بررسی و تایید دستورالعمل‌های انتخاباتی جلسه هیات رییسه فدراسیون آمادگی جسمانی کشور با محوریت بررسی دستورالعمل‌های مختلف مجمع انتخاباتی این فدراسیون برگزار…

دیدگاه‌ها برای جلسه هیات رییسه فدراسیون آمادگی جسمانی برگزار شد/ بررسی و تایید دستورالعمل‌های انتخاباتی بسته هستند