مسابقات قهرمانی آمادگی جسمانی وزارت دفاع برگزار شد/ گواری: آمادگی جسمانی مطلوب، نیاز اصلی قشر نظامی و انتظامی کشور است

مسابقات قهرمانی آمادگی جسمانی وزارت دفاع برگزار شد/ گواری: آمادگی جسمانی مطلوب، نیاز اصلی قشر نظامی و انتظامی کشور است سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی بر حفظ مستمر سلامت جسم و روان…

دیدگاه‌ها برای مسابقات قهرمانی آمادگی جسمانی وزارت دفاع برگزار شد/ گواری: آمادگی جسمانی مطلوب، نیاز اصلی قشر نظامی و انتظامی کشور است بسته هستند