انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون آمادگی جسمانی و وزارت دفاع/ تحول، تعمیم و به‌روزرسانی فعالیت‌های ورزشی در دستورکار

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون آمادگی جسمانی و وزارت دفاع/ تحول، تعمیم و به‌روزرسانی فعالیت‌های ورزشی در دستورکار تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین اداره‌کل ورزش و آمادگی جسمانی وزارت دفاع و…

دیدگاه‌ها برای انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین فدراسیون آمادگی جسمانی و وزارت دفاع/ تحول، تعمیم و به‌روزرسانی فعالیت‌های ورزشی در دستورکار بسته هستند