چهاردهمین سالروز ملی بادی‌بالانس ۳۰ خرداد برگزار می‌شود/ روز ملی بادی‌بالانس؛ فرصتی برای اشاعه فرهنگی یک فعالیت ورزشی

چهاردهمین سالروز ملی بادی‌بالانس ۳۰ خرداد برگزار می‌شود/ روز ملی بادی‌بالانس؛ فرصتی برای اشاعه فرهنگی یک فعالیت ورزشی چهاردهمین سالروز ملی بادی بالانس ۳۰ خرداد ماه سال جاری با شعار «بادی…

دیدگاه‌ها برای چهاردهمین سالروز ملی بادی‌بالانس ۳۰ خرداد برگزار می‌شود/ روز ملی بادی‌بالانس؛ فرصتی برای اشاعه فرهنگی یک فعالیت ورزشی بسته هستند