اطلاعیه ثبت نام کمیسیون‌های مربیان و داوران فدراسیون آمادگی جسمانی

اطلاعیه ثبت نام کمیسیون‌های مربیان و داوران فدراسیون آمادگی جسمانی به اطلاع کلیه مربیان و داوران تحت پوشش فدراسیون آمادگی جسمانی می رساند، ثبت نام داوطلبان عضویت در کمیسیون های…

دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ثبت نام کمیسیون‌های مربیان و داوران فدراسیون آمادگی جسمانی بسته هستند