افتتاح بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی با حضور فدراسیون آمادگی جسمانی/ امکان بازدید از ۱۶ رشته فدراسیون آمادگی جسمانی در غرفه

افتتاح بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی با حضور فدراسیون آمادگی جسمانی/ امکان بازدید از ۱۶ رشته فدراسیون آمادگی جسمانی در غرفه بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی…

دیدگاه‌ها برای افتتاح بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی ورزش و تجهیزات ورزشی با حضور فدراسیون آمادگی جسمانی/ امکان بازدید از ۱۶ رشته فدراسیون آمادگی جسمانی در غرفه بسته هستند