در نخستین نشست تخصصی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی با مسئولان انجمن‌ها، کمیته‌ها و گروه‌های فعال این فدراسیون در رابطه با برگزاری مسابقات کلیستنیکس، تصمیم‌گیری شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون آمادگی جسمانی، پیرو جلسه هم‌اندیشی و درخواست مسئولان انجمن‌ها، کمیته‌ها و گروه‌های فعال فدراسیون آمادگی جسمانی مبنی بر برگزاری جلسات تخصصی با اعضای هیات رییسه این فدراسیون، نخستین جلسه تخصصی با حضور رییس کمیته کلیستنیکس برگزار شد.

در این جلسه که با حضور علی خلیلی؛ سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، مریم منظمی؛ نایب رییس فدراسیون آمادگی جسمانی و بهادر رزاقی؛ رییس کمیته کلیستنیکس برگزار شد، بیان مسائل و مشکلات، برنامه‌های آتی و عملیاتی و نیز برگزاری مسابقات این رشته ورزشی از مهم‌ترین موارد مطرح شده بود.

در ادامه تصمیم بر این شد تا دستورالعمل برگزاری مسابقات کلیستنیکس تهیه و ارائه شود تا بتوان در زمان و مکان مناسب، مسابقات این رشته ورزشی را برگزار کرد. گفتنی است این نخستین نشست تخصصی سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی با مسئولان انجمن‌ها، کمیته‌ها و گروه‌های فعال فدراسیون آمادگی جسمانی بود و به صورت روزانه و مستمر طی روزهای آتی، برگزاری نشست با مسئولان سایر انجمن‌ها، کمیته‌ها و گروه‌ها به منظور پیشبرد هرچه بهتر فعالیت‌ها در دستورکار قرار دارد.