تشریح سیاست‌های نوین فدراسیون آمادگی جسمانی در حوزه آموزش/ امکان‌سنجی برگزاری دوره‌های بین‌المللی و استفاده از مدرسان خارجی/ ارتقاء سطح کیفی دوره‌های آموزشی در دستورکار

سرپرست کمیته آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی سیاست‌های نوین فدراسیون آمادگی جسمانی در حوزه آموزش را تشریح کرد و گفت: بررسی روش های نوین آموزشی و ارتقاء سطح کیفی دوره‌های آموزشی در دستورکار قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، پژمان معتمدی درباره برگزاری جلسه کمیته آموزش با انجمن‌ها، کمیته‌ها و گروه‌های فعال فدراسیون آمادگی جسمانی، اظهار کرد: بررسی وضعیت موجود کمیته ها و انجمن های ذیربط فدراسیون از نظر آموزشی و نیز بررسی مشکلات جاری کمیته ها و انجمن های ذیربط در توسعه فعالیت های آموزشی و ارتقاء کیفی آن در دستورکار قرار گرفته است.

بررسی روش های جدید آموزشی در دستورکار

وی ضمن توصیف سیاست های نوین فدراسیون آمادگی جسمانی و کمیته آموزش در راستای ارتقاء کیفی سمینارها و دوره های آموزشی، اظهار کرد: بازبینی و اصلاح تمامی سر فصل های آموزشی در سمینارها، کارگاه های آموزشی، دوره های مربیگری و دانش افزایی با رویکرد روزآمدی و تطابق با ماموریت آموزشی فدراسیون آمادگی جسمانی در دستورکار قرار گرفته است.

سرپرست کمیته آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی با بیان اینکه مقرر شد، انجمن ها و کمیته های ذیربط این فدراسیون نسبت به امکان سنجی جهت برگزاری دوره های بین المللی و استفاده از مدرسین بین المللی اقدام کنند، گفت: همچنین تصمیم بر این شد که انجمن ها و کمیته های ذیربط فدراسیون نسبت به بررسی روش های نوین آموزشی (آفلاین، آنلاین، حضوری و…) و امکان سنجی انجام آن اقدام کنند.

رسالت متعالی فدراسیون آمادگی جسمانی

معتمدی افزود: با توجه به رسالت متعالی فدراسیون آمادگی جسمانی در توسعه علوم بدنسازی مرتبط با رشته های تخصصی، مقرر شد سرفصل های آموزشی مرتبط با سمینارهای علمی در حوزه تخصصی انجمن و کمیته های ذیربط در رشته ها و فدراسیون های تخصصی بررسی و نسبت به عقد تفاهم نامه فی مابین اقدام شود.

تسهیل مجوز برگزاری دوره های تخصصی برای دانشگاه ها

وی ادامه داد: همچنین تصمیم بر این شد در راستای استانداردسازی ابزار و تجهیزات مورد نیاز در هر انجمن و کمیته تخصصی، نحوه استانداردسازی وسایل معتبر جهت طرح در کمیته فنی مورد بازبینی قرار گیرد.

سرپرست کمیته آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی در ادامه با اشاره به اینکه پیشنهاد شد با توجه به جمعیت مخاطب علمی و ایجاد بستر مناسب در دانشگاه های کشور، مجوز برگزاری دوره های تخصصی فدراسیون به دانشگاه ها تسهیل شود، عنوان کرد: در عین حال قرار شد با توجه به پتانسیل دانشگاه ها، کمیته ها و انجمن های ذیربط، فدراسیون نسبت به ارائه اولویت های پژوهشی، اقدام کند.

برگزاری آزمون اولیه برای برخی روش های تمرینی

معتمدی بیان کرد: همچنین مقرر شد در روش های تمرینی که نیازمند مقوله آمادگی جسمانی و بدنی است و فقدان آن می تواند منجر به آسیب دیدگی در فراگیران شود، آزمون اولیه جسمانی، مدنظر قرار گیرد.