افزایش همکاری ۲ جانبه ارتش و فدراسیون آمادگی جسمانی/ گواری: به دنبال تخصصی کردن آمادگی جسمانی در رشته های ورزشی مختلف هستیم/ برگزاری دوره های آموزشی «توان رزم» در دستورکار

سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی با تاکید بر اینکه به دنبال تخصصی کردن آمادگی جسمانی در رشته های ورزشی مختلف هستیم، گفت: مقوله آمادگی جسمانی در حوزه نیروهای مسلح، متفاوت است.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، احمد گواری در جلسه ای که به درخواست مسئولان سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور برگزاری دوره های آمادگی جسمانی تحت عنوان توان رزم برگزار شد با بیان اینکه تمامی شاخص های آمادگی جسمانی در نهایت به مقوله افزایش توان رزم منجر می شود، اظهار کرد: نه تنها در حوزه نیروهای مسلح و نظامی بلکه در تمامی رشته های ورزشی، مقوله آمادگی جسمانی متفاوت است و باید به این مسئله توجه ویژه داشته باشیم.

وی ادامه داد: به طور مثال مقوله آمادگی جسمانی برای رشته والیبال و شنا با یکدیگر متفاوت است.

سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی با تاکید بر اینکه این فدراسیون به دنبال عمومی کردن آمادگی جسمانی در بین آحاد جامعه و تخصصی شدن آمادگی جسمانی در رشته های ورزشی مختلف است، بیان کرد: از سوی فدراسیون آمادگی جسمانی به دنبال تسهیل شرایط فعالیت رشته های ورزشی مختلف در حوزه آمادگی جسمانی هستیم و از هیچ همکاری در این زمینه دریغ نخواهیم کرد.

گواری با اشاره به اینکه فدراسیون آمادگی جسمانی بر اساس برنامه های طراحی شده، رویدادمحور عمل خواهد کرد، گفت: ارتش همواره باید از آمادگی جسمانی مطلوب برخوردار باشد و به همین منظور سطح همکاری خود را با ارتش و نیروهای مسلح کشور ارتقاء خواهیم داد.

همچنین رضا شربت زاده، مسئول مرکز آموزش و پژوهش سازمان تربیت بدنی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: با توجه به ماموریت ارتش جمهوری اسلامی، آمادگی جسمانی یکی از رشته های کاربردی برای ارتش کشور محسوب می شود تا از طریق آن بتوانیم توان رزم نیروها را افزایش دهیم.

وی افزود: توسعه توان رزم موجب می شود میزان آمادگی جسمانی افزایش یابد و توان رزم برای ارتش جمهوری اسلامی ایران مقوله کاربردی است و به همین منظور قصد داریم اولین دوره آموزشی خود را بعد از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانی تحت عنوان توان رزم برگزار کنیم.