برگزاری مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان کرمانشاه/ امیر حیرتی رییس شد

مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان کرمانشاه برگزار و امیر حیرتی به عنوان رییس این هیات، انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، مجمع انتخاباتی هیات آمادگی جسمانی استان کرمانشاه با حضور احمد گواری؛ سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی، منوچهر حاتمی؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه و سایر اعضای مجمع، برگزار شد.

گفتنی است پس از غیبت رضا رستمی و محمود روشنی، امیر حیرتی توانست با کسب ۲۶ رای از ۲۶ رای ممکن به عنوان رییس هیات آمادگی جسمانی استان کرمانشاه انتخاب شود.

همچنین بهناز قنبری به عنوان نایب رییس، زینب امینی سرداری به عنوان خزانه‌دار، توحید اله‌ورند، هادی امام پور جمال و بیان قنبری به عنوان اعضای هیات رئیسه انتخاب شدند.