برگزاری دوره سراسری مربیگری کار با دستگاه از سوی فدراسیون آمادگی جسمانی

دوره سراسری مربیگری کار با دستگاه از سوی انجمن کار با دستگاه فدراسیون آمادگی جسمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، دوره سراسری مربیگری کار با دستگاه از تاریخ ۲۶ تا ۳۱ مردادماه سال جاری با حضور شرکت کنندگانی از تهران، البرز، خراسان رضوی، سمنان، فارس، بوشهر، کرمان و…در تهران برگزار شد.

ندا مطلبی، سرپرست نایب رییسی فدراسیون آمادگی جسمانی ضمن بازدید از این دوره سراسری، کیفیت برگزاری آن و تدریس اساتید را مطلوب ارزیابی و از برگزارکنندگان این دوره قدردانی کرد.