برگزاری ششمین نشست شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی/ مصوبات جدید با حضور سرپرست فدراسیون

ششمین نشست شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی با حضور احمد گواری، سرپرست فدراسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، ششمین نشست شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی با حضور احمد گواری سرپرست فدراسیون، ندا مطلبی سرپرست نایب رئیسی بانوان، مظفر علیشائی سرپرست دبیری، پژمان معتمدی سرپرست کمیته آموزش، مهدی مستجاب الدعوه، عبدالهی، امیر ثابتی، کیوان ملانوروزی، مهناز گودرزی دبیر کمیته آموزش و بیتا بردبار به عنوان حاضرین جلسه، برگزار شد.

در این نشست کلیات برگزاری دوره مربیگری فانکشنال ترینینگ (تمرینات ورزشی کاربردی) مصوب شد، همچنین ساختار کلی فرآیند آموزشی مشترک ویژه تمام انجمن و کمیته‌های تحت پوشش فدراسیون آمادگی جسمانی به تصویب رسید.

در عین حال مقرر شد انجمن و کمیته‌هایی که سرفصل آموزشی آن‌ها در بعد سلامت‌محور و روش تمرینی است و سرفصل‌های مربیگری آن‌ها در درجه ۳ تا ۱ همپوشانی دارد، بتوانند مربیگری را فقط در یک سطح ملی برگزار و درجه بندی را حذف کنند.

دیگر موردی که در ششمین نشست شورای آموزش فدراسیون آمادگی جسمانی به تصویب رسید سرفصل‌های مرتبط با رشته آمادگی جسمانی در دو بعد سلامت محور (عمومی) و آمادگی جسمانی (تخصصی) بود.

همچنین در پایان مقرر شد کمیته‌های بادی‌بالانس و کتل‌بل سرفصل‌های پیشنهادی خود را با توجه به زمان‌بندی طرح درس، بازبینی و با جزئیات و منابع مجدد، ارسال کنند.