اولین دوره عملی مربیگری رشته شکم و پهلو (CX) برگزار شد

اولین دوره عملی مربیگری رشته شکم و پهلو (core exercise) توسط فدراسیون آمادگی جسمانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون آمادگی جسمانی، محمد ایمان امینی؛ سرپرست کمیته شکم و پهلو (CX) فدراسیون آمادگی جسمانی با اعلام این خبر، اظهار کرد: با تلاش كميته CX فدراسيون آمادگی جسمانی اولين دوره تئوري مربيگری CX برگزار شد تا پس از آن شاهد برگزاری دوره عملی آن، باشیم.

وی افزود: بنابراین برگزاری اولین دوره عملی مربیگری شکم و پهلو (CX) در دستورکار قرار گرفت و برگزار شد تا شاهد حرکت در مسیر تخصصی و علمی شدن تمرینات شکم و پهلو با توجه به جامعه مخاطب بسیار زیاد این رشته ورزشی در کشور باشیم.