اولین دوره ملی داوری درجه ۳ بادی‌ بالانس برگزار شد/ برگزاری سراسری «جام ۱» بادی بالانس فدراسیون آمادگی جسمانی در دستورکار

اولین دوره ملی داوری درجه ۳ بادی‌ بالانس برگزار شد/ برگزاری سراسری «جام ۱» بادی بالانس فدراسیون آمادگی جسمانی در دستورکار اولین دوره ملی داوری درجه ۳ بادی‌ بالانس فدراسیون…

دیدگاه‌ها برای اولین دوره ملی داوری درجه ۳ بادی‌ بالانس برگزار شد/ برگزاری سراسری «جام ۱» بادی بالانس فدراسیون آمادگی جسمانی در دستورکار بسته هستند

برگزاری همایش ملی بادی‌بالانس با حضور سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی/ تحقق شعار بادی‌بالانس برای تعادل و صلح در جامعه طی سال ۱۴۰۲

برگزاری همایش ملی بادی‌بالانس با حضور سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی/ تحقق شعار بادی‌بالانس برای تعادل و صلح در جامعه طی سال ۱۴۰۲ همایش ملی بادی‌بالانس با حضور سرپرست فدراسیون آمادگی…

دیدگاه‌ها برای برگزاری همایش ملی بادی‌بالانس با حضور سرپرست فدراسیون آمادگی جسمانی/ تحقق شعار بادی‌بالانس برای تعادل و صلح در جامعه طی سال ۱۴۰۲ بسته هستند

مزایای «بادی بالانس» برای اقشار مختلف/ بهبود کیفیت خواب با انجام سه جلسه تمرینی در هفته

مزایای «بادی بالانس» برای اقشار مختلف/ بهبود کیفیت خواب با انجام سه جلسه تمرینی در هفته یک جلسه تمرینی کششی و مدیتیشن کوتاه قبل از خواب، می‌تواند خواب را بهبود…

دیدگاه‌ها برای مزایای «بادی بالانس» برای اقشار مختلف/ بهبود کیفیت خواب با انجام سه جلسه تمرینی در هفته بسته هستند

اعلام یک کارگاه رایگان «بادی بالانس» فاقد اعتبار قانونی/ هشدار فدراسیون آمادگی جسمانی به شرکت‌کنندگان/ برخورد حقوقی با برگزارکنندگان متخلف

اعلام یک کارگاه رایگان «بادی بالانس» فاقد اعتبار قانونی/ هشدار فدراسیون آمادگی جسمانی به شرکت‌کنندگان/ برخورد حقوقی با برگزارکنندگان متخلف از سوی فدراسیون آمادگی جسمانی، یک کارگاه دانش افزایی رایگان…

دیدگاه‌ها برای اعلام یک کارگاه رایگان «بادی بالانس» فاقد اعتبار قانونی/ هشدار فدراسیون آمادگی جسمانی به شرکت‌کنندگان/ برخورد حقوقی با برگزارکنندگان متخلف بسته هستند